Saturday, May 08, 2010

Decisions 2010: 2010 Election Party List Group

Here are the list of Party List Groups that was liste on the COMELEC's website. Please be informed that this was posted on January 15, 2010. There may have been groups that has been added and removed from that time.

The Partylist Group is as follows:

1. 1 ANG PAMILYA FORMERLY ANC; UNA ANG PAMILYA FORMERLY ALLIANCE OF NEO-CONSERVATIVES
2. 1-AANI; 1-AANI
3. 1-ABAA; 1-AKO BABAENG ASTIG AASENSO
4. 1-AHAPO; ONE ADVOCACY FOR HEALTH, PROGRESS AND OPPORTUNITY
5. 1-AK; 1-AANGAT KA PILIPINO
6. 1-CARE; 1ST CONSUMERS ALLIANCE FOR RURAL ENERGY
7. 1-NET; ONE NATION EMPOWERED BY TECHNOLOGY
8. 1-TUBIG; ALLIANCE OF ASSOCIATIONS OF ACCREDITED WORKERS IN THE WATER SECTOR (FORMERLY AAWAS)
9. 1-UTAK; 1-UNITED TRANSPORT KOALlSYON
10. 1GANAP/GUARDIANS; 1GUARDIANS NATIONALIST OF THE PHILIPPINES, INC.
11. 1ST KABAGIS; 1ST KABALIKAT NG BAYAN GINHAWANG SANGKATAUHAN
12. 1ST PRISA; FIRST PEOPLE'S REPRESENTATIVE FOR INDIGENT STUDENT ATHLETES
13. A BLESSED PARTY-LIST; A BLESSED FEDERATION OF FARMERS AND FISHERMEN INTERNATIONAL, INC.
14. A TAMBAY; ANG TAO MUNA AT BAYAN
15. A TEACHER; ADVOCACY FOR TEACHER EMPOWERMENT THROUGH ACTION COOPERATION AND HARMONY TOWARDS EDUCATIONAL REFORMS
16. A-IPRA; AGAPAY NG INDIGENOUS PEOPLES RIGHTS ALLIANCE, INC.
17. AA-KASOSYO; PARTY KASOSYO PRODUCER-CONSUMER EXCHANGE ASSOCIATION, INC.
18. AAMA; ALLIANCE OF ADVOCATES IN MINING ADVACEMENT FOR NATIONAL PROGRESS
19. AAMBIS-OWA; ANG ASOSASYON SANG MANGUNGUMA NGA BISAYA-OWA MANGUNGUMA, INC.
20. AANI; ANG AGRIKULTURA NATING ISULONG
21. AAPS; ASSOCIATION OF ADMINISTRATORS, PROFESSIONALS AND SENIORS
22. AASCA; ALLIANCE AND ADVOCATES FOR SENIOR CITIZENS' AFFAIRS
23. ABA; ALYANSANG BAYANIHAN NG MGA MAGSASAKA, MANGGAGAWANG-BUKID AT MANGINGISDA
24. ABA; ILONGGO ABA ILONGGO
25. ABAKADA; ABAKADA GURO
26. ABAMIN; ABANTE MINDANAO, INC.
27. ABANG; LINGKOD ABANG LINGKOD, INC.
28. ABANTE KA; ABANTE KATUTUBO, INC.
29. ABAY PARAK; ALAY SA BAYAN NG MALAYANG PROPESYONAL AT REPORMA KALAKAL
30. ABBA-AMA; ALLIANCE OF BELIEVERS BRIDGE IN ATTAINING ACCURATE AND MEANINGFUL ADVANCEMENT
31. ABC; ALLIANCE FOR BARANGAY CONCERNS PARTY
32. ABO; ABANTE BICOL ORAGON INC.
33. ABONO; ABONO
34. ABOT; TANAW ABOT TANAW
35. ABP-BICOLNON; ALLIANCE OF BICOLNON PARTY
36. ABROAD; ACTION BROTHERHOOD FOR ACTIVE DREAMERS, INC.
37. ABS; ARTS BUSINESS AND SCIENCE PROFESSIONALS
38. ACMA; A COVERGENCE FOR MINDANAO AGENDA, INC.
39. ACT; TEACHERS ACT TEACHERS
40. ACTS; ALLIANCE FOR COMMUNITY TRANSFORMATION AND SERVICE
41. ADA; AGRARIAN DEVELOPMENT ASSOCIATION
42. ADAM; ADHIKAIN NG MGA DAKILANG ANAK MAHARLIKA
43. ADD; ACTION FOR DYNAMIC DEVELOPMENT, INC.
44. ADD-TRIBAL; ACTION FOR DEMOCRACY AND DEVELOPMENT FOR THE TRIBAL PEOPLE
45. AFPSEGCO; ALLIANCE FOR PHILIPPINES SECURITY GUARDS COOPERATIVE
46. AG; ANG GALING PINOY
47. AGAP; AGRICULTURAL SECTOR ALLIANCE OF THE PHILIPPINES, INC.
48. AGBIAG; AGBIAG! TIMPUYOG ILOCANO, INC.
49. AGHAM; ALYANSA NG MGA GRUPONG HALIGI NG AGHAM AT TEKNOLOHIYA PARA SA MAMAMAYAN, INC.
50. AGILA; AGILA NGKATUTUBONG PILIPINO, INC.
51. AGRI; AGRI-AGRA NA REPORMA PARA SA MAGSASAKA NG PILIPINAS MOVEMENT
52. AHON; AHON PINOY
53. AK; AKBAY KALUSUGAN. INC.
54. AKAP; ANG KALUSUGAN PARA SA PINOY, INC.
55. AKAP BATA; AKAP BATA, INC.
56. AKAP TAO; AKAP KAPATIRAN PARA SA TANGKILIKAN NG MGA OBRERO
57. AKB; AKO BICOL POLITICAL PARTY
58. AKBAYAN; AKBAYAN! CITIZEN'S ACTION PARTY
59. AKI; ANGKAN KATUTUBO, INC.
60. AKMA-PTM; AKSYON MAGSASAKA PARTIDO TINIG NG MASA
61. AKO AKO AYOKO SA BAWAL NA DROGA
62. AKO AGILA; AKO AGILA SA NAGKAISANG MAGSASAKA
63. AKO BAHAY; ADHIKAIN AT KILUSAN NG ORDINARYONG TAO PARA SA LUPA, HANAPBUHAY AT KAUNLARAN
64. AKSI; ANG KAPISANAN NG MGA SEAMAN
65. ALAGAD; ALAGAD PARTY-LIST
66. ALAY BUHAY; ALAY BUHAY COMMUNITY DEVELOPMENT FOUNDATION, INC.
67. ALE; ASSOCIATION OF LABORERS AND EMPLOYEES
68. ALIF; AND LABAN NG INDIGONG FILIPINO
69. ALIM; ACTION LEAGUE OF INDIGENOUS MASSES
70. ALLUMAD; ALYANSA LUMAD MINDANAO, INC.
71. ALMA; ALMA SA PAGKAHIKAHOS AT IGNORANSIYA
72. ALMANA; ALYANSA NG MAMAMAYANG NAGHIHIRAP
73. ALNA; ALYANSA NG MGA NAULILA NG MGA TAGAPAGTANGGOL NG BAYAN
74. ALON; ADHIKAING ALAY NG MARINO SA SAMBAYANAN, INC.
75. ALUM; ALYANSA LUMAD, INC.
76. ALYANSA NG OFW; ALYANSA NG OFW PARTY
77. AMA; ANG MATA'Y ALAGAAN
78. AMANA; AKSYON NG MAMAMAYANG NAGKAKAISA
79. AMANG; ASOSASYON NG MGA MALILIIT NA NEGOSYANTENG GUMAGANAP
80. AME; ALLIANCE OF BICOLNON PARTY
81. AMIN; ANAK MINDANAO
82. AMS; ALYANSA NG MEDIA AT SHOWBIZ
83. AN; WARAY AN WARAY
84. ANAD; ALLIANCE FOR NATONALISM AND DEMOCRACY
85. ANAK; ANGAT ATING KABUHAYAN PILIPINAS, INC.
86. ANAKALUSUGAN; ALAGAAN NATIN ATING KALUSUGAN
87. ANAKPAWIS; ANAKPAWIS
88. ANG KASANGGA; KASANGGA SA KAUNLARAN, INC.
89. ANG LADLAD; ANG LADLAD LBGT PARTY
90. ANG MINERO; SECTORAL PARTY OF ANG MINERO (ANG MINERO)
91. ANG NICP; ANG NATIONAL COALITION ON INDIGENOUS PEOPLE'S ACTION
92. ANG PADER; ALLIANCE OF NATIONALISTIC AND GENUINE PROGRAM FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT TOWARDS ECONOMIC REFORM
93. ANG PDR; ANG PARTIDO DEMOKRATIKO RURAL
94. ANG SAMAKA; ANG SAMAHAN PARA SA MAGANDANG KABUHAYAN
95. ANG TRABAHANTE; ANG ASOSASYON NG MGA TRABAHADOR AT PAHINANTE
96. ANG TSINOY; ANG TAGAPAGTAGUYOD NG SIKAP SA IKAUUNLAD NG MGA PINOY
97. ANUPA; ALLIANCE OF NATIONAL URBAN POOR ORGANIZATIONS ASSEMBLY, INC.
98. APEC; ASSOCIATION OF PHILIPPINE ELECTRIC COOPERATIVES
99. APELA; ADVOCATES FOR PENOLOGY ENHANCEMENT AND LEGAL ASSISTANCE
100. APO; ALLIANCE OF PEOPLE'S ORGANIZATIONS
101. APOI; AKBAY PINOY OFW-NATIONAL, INC.
102. ARAL; ASSOCIATION FOR RIGHTEOUSNESS ADVOCACY IN LEADERSHIP
103. ARARO; ALLIANCE FOR RURAL AND AGRARIAN RECONSTRUCTION, INC.
104. ARC; ALLIANCE FOR RURAL CONCERNS
105. ARCAPP; ALLIANCE OF REGIONAL COALITIONS AGAINST PEOPLE'S POVERTY, INC.
106. AS; ALAY SERBISYO (WORKERS IN THE INFORMAL SECTOR ECONOMY)
107. ASAHAN MO; ADVOCATES FOR SPECIAL CHILDREN AND HANDICAPPED MOVEMENT
108. AT; AANGAT TAYO
109. ATING KOOP; ADHIKAING TINATAGUYOD NG KOOPERATIBA
110. ATM; ABANTE TRIBUNG MAKABANSA
111. ATONG; PAGLAUM ATONG PAGLAUM
112. ATS; ALLIANCE TRANSPORT SECTOR
113. AVE; ALLIANCE OF VOLUNTEER EDUCATORS
114. AVPAP; ALLIANCE OF VIGILANT PROTECTORS OF AQUATIC PRODUCTS
115. AWAT; ANTI WARI ANTI TERROR MINDANAO PEACE MOVEMENT
116. BABAE KA; BABAE PARA SA KAUNLARAN
117. BAGO; BAGO NATIONAL CULTURAL SOCIETY OF THE PHILIPPINES
118. BANAT; BARANGAY NATIN
119. BANDILA; BAGONG BAYAN NA NAGTATAGUYOD NG DEMOKRATIKONG IDEOLOHIYA AT LAYUNIN
120. BANGON TRANSPORT; BAGONG KOALlSYON NG NAGKAKAISANG SAMAHAN SA SEKTOR NG TRANSPORTASYON
121. BANTAY THE TRUE MARCOS LOYALIST (FOR GOD COUNTRY & PEOPLE) ASSOCIATION OF THE PHIL., INC.
122. BAYAN MUNA; BAYAN MUNA
123. BAYANI; BAYANI
124. BH; BAGONG HENERASYON
125. BIDA; (BATANG IWAS) BATANG IWAS SA DROGA FOUNDATION, INC.
126. BIDA;(BINIGKIS) BINIGKIS NA INTERES NG MGA DRAYBER SA ADHIKAIN, INC.
127. BIGKIS; BIGKIS PINOY MOVEMENT
128. BINHI; BINHI: PARTIDO NG MGA MAGSASAKA PARA SA MGA MAGSASAKA
129. BIYAHENG PINOY; BIYAHENG PINOY LABOR ASSOCIATION, INC.
130. BUHAY; BUHAY HAYAAN YUMABONG
131. BUKID; BIYAYANG BUKID
132. BUKLOD FILIPINA; KABUKLURAN NG MGA KABABAIHANG FILIPINA SA TIMOG KATAGALUGAN
133. BUTIL; BUTIL FARMERS PARTY
134. CHINOY; CHAMPIONS FOR INNOVATIVE EMPLOYMENT
135. CIBAC; CITIZENS' BATTLE AGAINST CORRUPTION
136. COCOFED; COCOFED-PHILIPPINE COCONUT PRODUCERS FEDERATION, INC.
137. COFA; COCONUT FARMERS ASSOCIATION OF LINAMON, LANAO DEL NORTE, INC.
138. CONSLA; CONFEDERATION OF NON-STOCK SAVINGS AND LOAN ASSOCIATIONS, INC.
139. COOP-NATCCO; COOPERATIVE NATCCO NETWORK PARTY
140. CPM; CITIZENS POWER MOVEMENT, INC.
141. DAMAYAN; DAMAYAN ALLIANCE OF THE AGING & DISABLED FILIPINOS, INC.
142. DIWA; DEMOCRATIC INDEPENDENT WORKERS' ASSOCIATION, INC.
143. EMMANUEL AABANTE; EMMANUEL CIVIC ASSOCIATION
144. FFW; FREE WORKERS
145. FIL-MUS; FILIPINO MUSLIM ORGANIZATION
146. FIRM 24-K; FIRM 24-K ASSOCIATION, INC.
147. GABRIELA; GABRIELA WOMENS PARTY
148. GREEN FORCE; GREEN FORCE FOR THE ENVIROMENT-SONS AND DAUGTHERS OF MOTHER EARTH
149. IVAP; ITENERANT VENDORS ALLIANCE OF THE PHILIPPINES
150. KAAGAPAY; KAUNLARAN NG AGRIKULTURA, ASENSADONG PROBINSIYA ANGAT NG BAYAN
151. KAAKBAY; KATIPUNAN NG MGA ANAK NG BAYAN ALL FILIPINO DEMOCRATIC MOVEMENT
152. KABATAAN; KABATAAN PARTYLIST
153. KABAYAN; KABALIKAT NG MAMAMAYAN
154. KAKUSA; KAPATIRAN NG MGA NAKULONG NA WALANG SALA
155. KALAHI; KALAHI SECTORAL PARTY
156. KALINGA; KALINGA-ADVOCACY FOR SOCIAL EMPOWERMENT AND NATION BUILDING THROUGH EASING POVERTY, INC.
157. KASAPI; KOALlSYON NG KATUTUBONG SAMAHAN NG PILIPINAS
158. KATRIBU; KATRIBU INDIGENOUS PEOPLE'S SECTORAL PARTY
159. KATUTUBO; PARTIDO NG KATUTUBONG PILIPINO
160. KLBP; KABABAIHANG LINGKOD BAYAN SA PILIPINAS
161. LPGMA; LPD MARKETERS ASSOCIATION, INC.
162. LYPAD; YOUTH LEAGUE FOR PEACEAND ADVANCEMENT
163. NCCP; NATIONAL COUNCIL FOR COMMUTERS PROTECTION
164. OPO; PAMILYANG OFW-SME NETWORK FOUNDATION
165. ORAGON; ORGANIZATION OF REGIONAL ADVOCATES FOR GOOD GOVERNANCE ONWARD NATION-BUILDING
166. PACYAW; PILIPINO ASSOCIATION FOR COUNTRY-URBAN POOR WELFARE
167. PBA; PUWERSA NG BAYANING ATLETA
168. PCL; PRO-ACTIVE ON CLIMATE CHANGE LEADERS, INC.
169. PEP; PARENTS ENABLING PARENTS COALITION PARTY
170. PFP; PEOPLES FREEDOM PARTY
171. PM; (MANGGAGAWA) PARTIDO NG MANGGAGAWA
172. PM; (MASDA) PASANG MASDA NATIONWIDE, INC.
173. SABOD; SMALL FARMERS AND LAND TILLERS ASSOCIATION OF THE PHILIPPINES
174. SAGIP; SAGIP KAPWA FOUNDATION, INC.
175. SB; SULONG! BARANGAY MOVEMENT
176. SENIOR CITIZENS COALITION OF ASSOCIATIONS OF SENIOR CITIZENS IN THE PHILIPPINES, INC.
177. SMART; SOCIAL MOVEMENT FOR ACTIVE REFORM AND TRANSPARENCY
178. TUCP; TRADE UNION CONGRESS PARTY
179. UCAP; UNITED CADDIES AND GREEN KEEPERS ASSOCIATION OF THE PHILLIPPINES
180. UFS; UNITED FILIPINO SEAFARERS
181. UNI-MAD; UNITED MOVEMENT AGAINST DRUGS FOUNDATION, INC.
182. UNLAD PILIPINAS; UGNAYANG NG NAGKAKAISANG LAYUNIN AT ADHIKAING DAKILA
183. VENDORS PARTY LIST VENDORS AND TRADERS ALLIANCE OF PHILIPPINES PARTY
184. VFP; VETERANS FREEDOM PARTY
185. WOMENPOWER; WOMENPOWER, INC.
186. YACAP; YOU AGAINST CORRUPTION AND POVERTY
187. YES WE CAN; YES WE CAN, INC.

No comments:

Post a Comment